Tagastamine

Pillerpall.ee posti teel ostetud kauba tagastamise tingimused ( tekst on juriidiline ja ametlik)

Tarbijatel on Pillerpalli e-poest posti teel ostetud kaubale alates kauba kättesaamisest 14 päevane lepingust taganemise õigus (edaspidi 14 päevane tagastusõigus) vastavalt allpool toodud lepingutingimustele. Tarbija on füüsiline isik, kes on ostnud Pillerpalli e-poest kaupa või teenust eesmärgil, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.

Tagastamisõigust võib tarbija kasutada põhjust avaldamata.

Ostes Pillerpalli e-poest nõustub tarbija tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:

  • tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis
    • Kasutamise väljaselgitamisel järgib Pillerpall mõistlikkuse põhimõtet, s.t. kui kauba sobivuse selgitamiseks on vajalik asja kasutamine, siis loetakse seda kasutamata asjaks.
    • Tarbija peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav, siis ei pea tagastatav kaup olema originaalpakendis
  • tagastamisõiguse kasutamiseks toimetama ostetud kauba Pillerpalli valdusesse või esitama taganemisavalduse e-posti aadressil info@pillerpall.ee 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
  • nõustuma kandma tagastamiskulusid kuni € 6.50, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellimusele
  • lepingust taganemisel tuleb ostetud toode viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul) tagastada. Pillerpall kohustub viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisteate saamisest) tagastama tarbija poolt tasutud summa.

Tarbija tagastusõigus on sätestatud Eesti õigusaktidega ja ei ole Pillerpalli e-poe omapära.